Bostaden kan vara mycket mer än bara själva lägenheten!

Bostaden kan vara mycket mer än bara själva lägenheten!

Vi på Axxonen Properties vill inte bara utveckla bostäder, vi vill erbjuda våra kunder en livsstil.  Vi erbjuder bostäder i premiumsegmentet med tydliga koncept utifrån en idé om målgruppens behov och önskemål säger Markus Klasson, vd på Axxonen Properties.

Bolaget arbetar sedan 4 år med utveckling av råvindar, påbyggnader av en eller flera våningar på befintliga fastigheter, nyproduktion på mark samt förädling och konvertering av befintliga fastigheter.

– Gemensamt för våra projekt är att slutprodukten alltid är en bostadsrätt. Vi jobbar huvudsakligen med projekt innanför tullarna i Stockholm och riktar oss till kunder som vill köpa en genomtänkt bostad av hög kvalitet i bästa läge. Vår ambition är att utveckla begreppet bostad till att vara något mer än väggar, golv och tak. Vårt koncept omfattar fyra områden: Lägenheten, gemensamma social ytor, service & tjänster samt aktiviteter, förklarar Markus Karlsson.

Med dagens kvadratmeterpriser i Stockholms innerstad är det oerhört viktigt att bostaden är funktionell och smart planerad, varje extra kvadratmeter kostar mycket pengar och många köper hellre en mindre bostad än att lämna innerstaden, berättar Markus Klasson och fortsätter:

– Därför tittar vi också på hur vi kan utöka de tillgäng-liga ytorna för de boende genom att skapa gemensamma sociala ytor med kök och matplats för större sällskap, lounge och terrass. Här kan de boende umgås med vänner och grannar i en trevlig miljö eller ordna till exempel en 40-årsfest. Vi tror att många ser värdet i att få tillgång till sådana ytor och funktioner som en förlängning av den egna bostaden.

Många stockholmare lever ett liv i högt tempo och har krävande jobb, det är inte alltid lätt att få tiden att räcka till.

– Vi utvecklar och erbjuder tjänster som gör det lättare för våra kunder att få ihop livspusslet samtidigt som man får lite guldkant på tillvaron. Det kan vara städhjälp, hämta och lämna på kemtvätten, förmedling av hantverkare och it-tjänster samt olika leveranser av till exempel paket eller färskt bröd på lördagsmorgonen.

– Vi vill även skapa en social dimension till boendet och arrangerar olika aktiviteter i de gemensamma ytorna. Det kan vara allt från vinprovningar, en fredagsbar i loungen, 5-rätters middag med en utvald stjärnkock, eller ett föredrag om hälsa eller annat intressant ämne. Summan av detta kallar vi för Beyond Living, förklarar Markus Klasson.

Vilken typ av fastigheter utvecklar ni och vilka projekt har ni på gång nu?

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan på premium-

bostäder i innerstaden och särskilt i attraktiva lägen högt upp i husen. Vi utvecklar bland annat påbyggnader av fastigheter, antingen i en befintlig bostadsrättsförening eller genom att skapa en 3D-fastighet med en egen bostadsrättsförening. Vi kan även köpa en hel hyres-

fastighet med kontor eller hyresbostäder och konvertera den till lägenheter.

Det senaste projektet är Altitude,(www.altitude.house) på Kungsholmen. Det består av en nybildad 3D-fastighet där Axxonen Properties bygger på fyra nya våningar (plan 7–10) på en befintlig fastighet.

Samtliga lägenheter får egen terrass eller balkong som tack vare  höjden har fri utsikt över takåsarna i Stockholm. Här ingår det även service, tjänster och aktiviteter samt en gemensam lounge och en terrass på över 100 kvm på plan 10 med magisk utsikt i tre väderstreck.

Hur utvecklas marknaden i Stockholm?

– Historiskt har det byggts alldeles för lite i Stockholm och det finns ett stort underliggande behov av fler bostäder. Nu byggs det betydligt mer än tidigare och utbud börjar komma närmare efterfrågan. Just nu är marknaden för bostadsrätter något avvaktande. Det beror på flera faktorer, men regelverken kring bostadslån och amorteringskravet gör att vissa köpare har lite svårare än tidigare att finansiera sitt bostadsköp. Vi behöver därför ha ett system där man bygger lägenheter anpassade för olika inkomstgrupper. Samtidigt vet vi att det finns en stark underliggande vilja och behov att köpa bostäder, men det måste också finnas betalningsförmåga och där är tillgången till lånefinansiering via banker en viktig komponent.

Markus Klasson konstaterar att det finns ett stort behov av reformer inom bygg- och bostadssektorn.

– Det råder egentligen ingen brist på mark, däremot på byggklara byggrätter. Vi har för långa planprocesser med många överklaganden och det har också varit lite för snabba kast när det gäller villkor för bostadslån och finansiering. Ska det ske förändringar som påverkar många som har eller ska köpa bostad borde regelverket vara långsiktigt med successiva justeringar, något man ur politisk synvinkel borde hantera genom blocköverskridande överenskommelser för att undvika för snabba svängningar i villkoren på bostadsmarknaden. Bostaden är för de flesta den största affär man gör i livet och då måste folk kunna lita på att skatte- och låneregler är långsiktiga och stabila.

Vad är din vision för företaget?

– Vi vill växa både med fler och större projekt. Vi är också intresserade av att utveckla projekt som ligger i gränslandet mellan hotell och permanent bostad. En ny form som innehåller tjänster och service. Det här tror jag kommer. Det finns många som arbetar i olika tjänstenäringar där de kanske bor utomlands en tid eller på en annan plats än den vanliga i Sverige och då behöver en form av tillfällig bostad för lite längre perioder. Då kanske man också behöver hyra ut sin egen bostad. Det här handlar egentligen om komma åt en funktion som används när man behöver den, bostad on-demand. Vi ser en liknande utveckling inom bilbranschen där man nu talar mer och mer om poolbilar och där folk, kanske främst i stora städer, inte vill eller behöver äga en bil men gärna vill utnyttja dess flexibilitet när de vill resa till sommarstugan, fjällen, Ikea eller hälsa på släkten.

– Den här utvecklingen börjar vi nu även skönja i bostadssektorn. Då behövs fler tillfälliga lägenheter och större möjligheter att hyra ut hela eller delar av lägen-

heter. Här har ju också skett en viss liberalisering av rätten att hyra ut sin bostadsrätt, men det behöver utvecklas mer, säger Markus Klasson till sist.

– Vi välkomnar även företag som köpare i flera av våra projekt och ser en ökad efterfrågan från det segmentet. Särskilt i projekt som Altutude där loungen med tillhörande konferensrum och terrass är en utmärkt plattform för hospitality event eller viktiga affärsmöten.

Text: Fredrik Dhejne