View Post

Kan man inte tolka avtalet så här?

Jovisst kan man det! Det är hela grejen med avtalstolkning: Det finns ett nästan oändligt antal mer eller mindre sannolika och välgrundade lösningsalternativ. Avtalstolkning och parternas avsikt Tolkningen syftar egentligen till att fastställa parternas avsikt när de utformade avtalet. Det …