Maria Möller

– ny ordförande i Svenska Golfförbundet

I maj i år tillträdde Maria Möller som Svenska Golfförbundets nya ordförande. Hon är den första kvinnan i förbundets över hundraåriga historia. Den dag hon lämnar sin post, hoppas hon att jämlikheten är så självklar att frågan inte längre finns med på agendan. Gate Report träffade henne på Näringslivets hus i Stockholm, där Maria Möller har sin arbetararbetsplats till vardags.

Naturlig pondus, målinriktning, drivkraft, vänligt professionellt agerande och en social kompetens. Det är några av de omdömen som fanns med i valberedningens motivering till varför Maria Möller skulle väljas till golfförbundets nya ordförande.

I slutet av april i år blev hon av en enhällig förbundsstämma vald till ny ordförande i Svenska Golfförbundet. Hon blev därmed den första kvinnan på den positionen i organisationens 113-åriga historia. Dessutom har valet av 38-åriga
Maria Möller lett till en föryngring. Så de som möjligtvis tror på den gamla fördomen att golf är en ”gubbsport” kan inte ha mer fel.

– Vi lär vara bland de bästa i Europa i andelen kvinnor som spelar. Men det är fortfarande ojämlikt. Vårt mål är att inspirera till att ännu fler kvinnor satsar på golf, säger hon.

Andelen kvinnor som utövar sporten i Sverige är 28 procent.

50/50 ska leda till integration

Förbundet har inlett Vision 50/50, som är ett långsiktigt förändrings-arbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med jämnare könsfördelning bland både golfspelare och ledande positioner. I Förbundsstyrelsen är kvinnor numera till och med i majoritet i och med att det finns en 50/50-regel bland styrelsens ledamöter och ordföranden numera är en kvinna. Så nu gäller det att sprida trenden vidare i Golfsveriges distrikt och klubbar.

– Min vision som ordförande är att så fort som möjligt säkerställa att jämställdhetsfrågan blir en icke-fråga. Det ska vara så självklart att vi inte ens ska behöva tänka på det, säger hon med ett stort leende.

Initialt startade resan med åtta pilotklubbar och nu finns ytterligare nästan 50 golfklubbar med i nästa steg att arbeta mot visionen. Deras uppgift är i första skedet att bilda sig en uppfattning om vad som kan göras hemma på deras egna klubbar för att flocka fler kvinnor.

– Det kan vara en sådan sak som att kvinnor vill ha fler vanliga toaletter ute på banan.

En annan plan är att se över utslagsplatserna. Traditionellt sett finns gul tee och röd tee, som också ofta i vardagsmun benämns som herr- respektive dam-tee. För den som inte är hemma i golftermer, så är ”tee” namnet för själva utslagsplatsen.

– Vi vill få bort stereotyper som manligt och kvinnligt och att man i stället spelar utifrån nivå och kapacitet.

– För en del män skulle det kanske passa bättre om de spelade på en kortare bana, men att prata om kvinnlig och manligt i de här frågorna kanske gör dem mindre benägna att välja den kortare banan, säger Maria Möller.

Det samma gäller såklart även en del kvinnor som kanske får en bättre spelupplevelse om de backar tillbaka en tee.

Samtalet uppehåller sig också kring fördomar om sporten och att en hel del av dem hänger kvar i så som det förhöll sig förr och ibland även fortfarande utanför vårt lands gränser.

– Alltför många har kvar gamla föreställningar kring golf. Jag hoppas att de har mattats av den dag jag lämnar ordförandeposten.

Att det är en sport som bara är för de priviligierade förnekar hon bestämt.

– I Sverige finns det drygt 450 000 registrerade golfare, och den siffran talar ju för sig själv.

Själv började Maria att spela golf för ungefär elva år sedan. Hon och fästmannen Kristofer ville hitta en sport som ingen av dem hade testat tidigare som de kunde ha tillsammans. De gick en introduktionskurs och blev bitna. I dag har hon 4,5 i handicap.

– Vi hade testat några andra sporter, men i de flesta sporter måste man vara relativt jämnbra för att att båda ska få ut någonting. Handicapsystemet i golf gör att man i princip kan spela mot vem som helst, oavsett nivå.

Maria uppehåller sig länge vid alla fördelar med sporten och även under det fortsatta samtalet återkommer hon till det. Hon och Kristofer hade testat både tennis och andra sporter, men det föll på att den ena var bättre än den andra i allt de provade.

Som den tävlingsmänniska hon är kan hon i golf tävla både mot andra och sig själv.

– Handicapsystemet triggade mig att sporra mig själv att hela tiden förbättra mig.

Men Maria, precis som många andra, gillar också att gå en sällskapsrunda utan prestation och då blir det kanske en mer social aktivitet. Hon berättar att i stället för att träffa sina vänner och sitta på ett kafé och fika och snacka, så tar de en runda tillsammans och spelar och hinner prata en massa då i stället.

Dessutom förklarar hon att det finns de en lång rad hälsofördelar. Man kommer ut och andas frisk luft och rör på sig.

– Under en golfrunda går man ungefär en mil.  Alla slag förbättrar dessutom smidigheten och styrkan särskilt i överkroppen och axlarna, säger hon.

Det är en relativt skonsam och lågintensiv träningsform, vilket gör den möjlig för den stora massan. För de som av ålder eller andra skäl har svårt att gå långt finns golfbilar att ta sig runt med.

– Spelar man golf så förlänger man sitt liv med 2,6 år, jämfört med om man hade varit fysiskt inaktiv, fortsätter hon.

Golfnyttan i samhället.

Maria Möller hoppas också att hon och hennes kolleger lyckas att få fler att förstå alla positiva fördelar med golf utifrån ett samhällsperspektiv. I projektet ”Golfnyttan i samhället” har man identifierat tre områden som är värda att framhålla: hälsa friskvård, naturvärden och positiv miljöpåverkan samt sportens betydelse för besöksnäringen och en plats attraktivitet.

I takt med att städerna förtätas fyller golfbanorna en viktig funktion som en grön miljö i stadsmiljön alla har nytta av. Dessutom finns vattendrag och en biologisk mångfald som inte funnits annars.

– Man får inte glömma att det bara är 50–70 procent av ytan som används till själva spelet. Resten är egen natur där man kan promenera och vistas. I Sverige är banorna inte bakom murar utan öppna för alla som vistas där.

Maria menar att de har en viktig uppgift att därför motverka de krafter som finns i samhället, framför allt i storstäderna, att flytta ut banorna långt utanför stadsgränsen.

– Politikerna vill gärna komma åt marken för att bygga bostäder.

Hon poängterar att det dessutom behöver finnas stadsnära golfbanor om man ska nå de grupper som inte har körkort.

– Kommunerna har bestämt att fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar ska finnas tillgängliga för alla. Vi anser att man ska ha samma tankar kring golfsporten.

Dessutom påtalar hon att golfbanorna utnyttjas även på vintern. Då anläggs ofta spår för  längdskidåkarna.

Har du som ny ordförande tänkt att genomföra några nya stora förändringar?

Uppdraget på Golfförbundet är ideellt, och till vardags har Maria Möller ett annat jobb. Hon är vice vd, chefsförhandlare och chefsjurist på arbetsgivareorganisationen SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet). På frågan hur hon ska hinna med ordförandeposten svarar hon avslappnadt

– Det får ta den tid som det behöver, helt enkelt. Nu har jag bestämt mig för att göra det här – och ge allt.

Efter att ha läst ord som ”pondus” och ”drivkraft” samt ”chefsförhandlare” innan vi träffades så förväntade jag mig att möta en bestämd person och kanske en aning stressad med tanke på alla tunga uppdrag som vilar på hennes axlar. Men det kunde inte ha varit mer fel. ”Vänligt agerande” och ”social kompetens” var nog de egenskaperna som jag märkte av mest. Fast det är tydligt att hon är en målinriktad person, som uppnår de saker hon föresatt sig.

Precis innan jag ska säga adjö och kliva in i hissen utmanar Maria Möller mig med ett stort leende på en golfrunda. Och vi får väl se, hennes entusiasm för sporten smittar av sig. Jag kanske ska anmäla mig till en kurs och ta Grönt kort.