Qstar

Qstar   Ett miljömedvetet tankningsnät

Med rötterna i Norrköpingstrakten breder nu Qstar ut sig över hela landet med sina miljömedvetna alternativ.

Sedan 1990 finns Qstars bemanningslösa tankstationer i Sverige. Med cirka 400 bensin- och dieselstationer finner man dem ända från Abisko i norr till Skanör i söder. Huvudkontoret ligger fortfarande vid Ståthögaleden i Norrköping. Den första stationen öppnades i Östra Husby på Vikbolandet. Bland de 400 stationerna som finns är merparten automatstationer från Qstar men cirka 55 stycken bär namnet Pump eller Bilisten. De senare nämnda är återförsäljarägda medan Qstarmackarna är bolagsägda.   

Qstar har valt att satsa på stationer vid små orter. En av anledningarna är att man tror på en levande landsbygd. Självklart går det även att finna stationerna längs våra riksvägar och ibland i de större städerna. Utöver att många stationer redan ligger lättåtkomligt från vägen har man lagt i en högre växel för den tunga trafiken. Med sitt behov av längre ekipage, högre takhöjd och snabbare pumpar är detta något som många av stationerna nu kan erbjuda.

Vad man även anser vara av högsta vikt är att hela tiden minska påverkan på miljön. Ett sätt är att tänka långsiktigt och ha ögonen öppna för nya produkter och lösningar. En av dessa produkter är HVO100 som är ett nytt drivmedel och som erbjuds på allt fler stationer. Till skillnad från vanlig diesel minskar växthusgasutsläppen med 85–90% med HVO100 som är helt fossilfritt och 100% förnybart.

En annan produkt som också erbjuds på flera av stationerna är AdBlue. En produkt som används för avgasrening och omvandlar de skadliga kväveoxidutsläppen till kväve och ånga. Utöver ovan nämnda miljömedvetna produkter finner vi även klassiska bränslealternativ som 95 och 98 oktanig bensin, E85, Diesel samt biogas. För att förenkla det hela så mycket det bara går har man utformat ett företagskort. Via ”mina sidor” kan man få en mängd information kostnadsfritt om fordonets mätarställning och förbrukning tillsammans med fakturakopior och saldon. Uppgifter du som kund även kan få via e-post.   

Qstar har valt en enkel och smidig väg med hållbar och miljövänlig teknik. Ett vägval som känns långsiktigt och precis det vi behöver längs våra vägar från norr till söder.